Texas Hold’em Pot Limit og Fixed Limit

Texas Hold’em er den versjonen av poker som er mest spilt verden over, både om man ser på live spill og poker på nett. Når du spiller Texas Hold’em online er det tre versjoner du kan spille. Enten du foretrekker cash game eller turnering, kan du spille No Limit, Pot Limit og Fixed Limit. No Limit er den mest populære versjonen og du kan lese mer om den her. Om du ønsker å lære mer om hvordan du spiller Pot Limit og Fixed Limit derimot er det bare å lese videre. 

Unibet logo
  • Pokerklient til både PC og Mac
  • Anerkjent norsk pokernettsted
  • Hyppige pokerkampanjer
Pokerbonus 1000 kr

Samme spillet – tre ulike Limits 

Selv om du kan spille Texas Hold’em med tre ulike limits, er reglene ellers de samme i alle tre spillene. 

  • No Limit Hold`em: Spillere kan bette så mye de vil hver gang det er deres tur til å handle. Så lenge du har chips er det ingen begrensning på hvor mye du kan legge i potten. Det er ofte ingen begrensing i antall bet og re-raise i løpet av en runde. 
  • Fixed Limit Hold’em: Spiller er tvunget til å bette en satt mengde chips ut fra hvilken runde man spiller. Det er også en satt grense for hvor mye en spiller kan bette og hvor mange ganger motspillere kan re-raise. Vanligvis ett bet og tre re-raise. 
  • Pot Limit Hold’em: Spillere kan aldri bette mer enn det antallet chips som allerede ligger i potten. Det er ingen begrensning i antall bet eller re-reise i løpet av en runde

Hvordan spille Texas Hold’em Fixed Limit 

Fixed Limit Hold’em kalles ofte bare Limit Hold’em og følger for det meste de samme reglene som No Limit Texas Hold`em. Om du er usikker på grunnreglene, anbefaler vi at du leser dem først her.

Når du spiller Hold’em Fixed Limit cash game er limiten den samme gjennom hele spillet, mens limit i en turnering vil øke i satte intervaller, slik blinds øker i No Limit Hold’em. 

I dette eksempelet tar vi utgangspunkt i at du spiller 20/40 cash game. Det betyr at spillets laveste grense er 20 kroner og høyeste fixed limit er 40 kroner. 

Blinds

Blinds i Hold’em Fixed Limit er like det de er i No Limit Hold’em. Det betyr at første spiller må betale 10 kroner i small blind, mens big blind må betale 20 kroner før kortene deles ut til spillerne. 

Første runde med betting – Pre-flop

Etter at alle spillere har fått sin kort følger en runde med betting før floppen deles up. I Hold’em Fixed Limit er et bet alltid like mye som det foregående bettet, plus limit-grensen. 

Det vil si at om du er første spiller til å bette før flopp, kan du maks bette 40 kroner. 20 kroner for å se big blind samt 20 kroner som er laveste limit. 

Spillet går så videre til neste spiller som enten kan calle, folde, eller raise opp til limit. Når spillet kommer til small blind, har de samme valgene, men ønsker de å raise må de ta hensyn til at de allerede har lagt i small blind. 

Om spillet går helt til big blind uten at en spiller har raiset, kan big blind enten checke eller raise, da han allerede har lagt i 20 kroner. 

Andre runde med betting – Flop

Etter at floppen er delt følger en ny runde med betting på samme måte som pre-flop, men en endring. Den første spilleren til å handle kan nå også checke ettersom det ikke er noen bet på bordet, eller han kan raise den lavere limiten på 20 kroner. 

Spillet går så videre til neste spiller som kan folde, calle, eller raise opp til limit. 

Tredje og fjerde runde betting – Turn og River

Når det kommer tid for turn og river, er reglene akkurat som de var på flopp, men en viktig endring. Limiten for hva en spiller kan bette og raise øker nå til bordets øverst limit, altså 40 kroner. 

Etter river er delt ut og alle spillere som er igjen i hånden har handlet, må alle spillere som fortsatt er med vise sine hold cards og man bestemmer om det er en vinner, eller split pot. 

Om en spiller til å raiser på river og ikke får noen call, vinner de potten uten å måtte vise de andre spillerne sine hold cards. 

Hold’em Fixed Limit – Cap

Når du spiller Texas Hold’em Fixed Limit, må du være oppmerksom på at det er en cap, altså grense, på antall bet og raise på hver runde. 

I utgangspunktet er capen satt til ett bet og tre raise. Det betyr at etter ett bet og tre raise, har du ingen andre muligheter enn å calle eller folde når det er din tur. Cap-regelen faller bort om det bare er to spillere med i runden. 

Texas Hold’em Pot Limit 

Når det kommer til Texas Hold’em Pot Limit, er det igjen de samme grunnreglene som når du spiller Fixed Limit eller No Limit. 

Den store forskjellen er som navnet tilsier. Du kan ikke bette mer enn hva som allerede ligger i potten. Det er derfor avgjørende at du allerede pre-flop begynner å bygge en stor pot om du har gode kort. 

Om du ikke gjør dette vil dine motspillere kunne begrense størrelsen på potten ved å bare checke eller calle når det er deres tur til å handle. 

Om du spiller Texas Hold’em Pot Limit live, har du når som helst muligheten til å be dealer om å sjekke hvor mye som til enhver tid ligger i potten, men det er helt klart en fordel at du lærer å regne ut dette selv. 

Spiller du Texas Hold’em Pot Limit på nett, trenger du ikke tenke på dette fordi pokerklienten vil fortelle deg hvor stor potten er. 

Hvordan bette i Texas Hold’em Pot Limit 

La oss si at i det floppen deles ut ligger det 150 kroner i potten og du er første spiller til å handle. Du kan da checke eller bette. Du kan bette så lite som big blind, eller så mye som 150 kroner, som er pot limit. Alle bet mellom big bling og pot limit er et lovlig bet. 

Om du er andre spiller til å handle og spilleren før deg better 100 kroner, kan du calle, folde, eller raise. 

Om du bare caller, må du legge 100 kroner i potten. Vil du derimot raise er ditt minste lovlige raise 200 kroner. Du må altså legge 200 kroner i potten, og det er100 kroner for å calle motspiller samt 100 kroner i raise.

Vil du derimot raise så mye som mulig, er ditt maks raise den summen som ligger i potten. Det regner du ut ved å legge sammen pot, bet og call.

Ulikt Texas Hold’em Fixed Limit er det ingen fast cap i Pot Limit, men det betyr ikke at det aldri er det. Du kan komme over pot limit spill med cap både når du spiller live og når du spiller på nett. 

Som du skjønner så skiller ikke Texas Hold`em Pot Limit og Fixed Limit seg mye fra No Limit Hold`em, men krever at du legger om måten du spiller på.